Zwiększ czcionkę

KOMUNIKAT OTWARTEGO INTEGRACYJNEGO TURNIEJU W BOWLINGU MIESZKAŃCÓW SUWAŁK

KOMUNIKAT

OTWARTEGO INTEGRACYJNEGO TURNIEJU W BOWLINGU MIESZKAŃCÓW SUWAŁK

objętego

HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

Klub Sportowy „Jaćwing” – Suwałki informuje, że z okazji obchodów XX lecia działalności organizuje dla osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych mieszkańców Suwałk i zaproszonych gości zamieszkałych na terenie kraju zawody sportowo -rekreacyjne p.n. „Otwarty Integracyjny Turniej w bowlingu Mieszkańców Suwałk”.

W zawodach udział wezmą osoby niewidome i słabowidzące finaliści Ogólnopolskich Zawodów Osób niewidomych i Słabowidzących w Bowlingu i mieszkańcy Suwałk, którzy zgłoszą się do udziału w imprezie sportowej.

Zawody w bowlingu odbędą się w dniu 24 sierpnia 2019 r. (sobota) i zostaną przeprowadzone na kręgielni MK Bowling, przy ul. Dwernickiego 15 w Suwałkach.

Rozgrywki w bowlingu rozpoczną się o godz. 11.30 a otwarcie zawodów odbędzie się o godz. 11.25.

Osoby zgłoszone do udziału w zawodach powinny zgłosić się co najmniej na 30 minut przed rozpoczęciem rozgrywek.

Chętni do udziału w imprezie sportowo-rekreacyjnej powinni zgłosić swój udział:

– e-mailem: ks.jacwing.suwalki@gmail.com

– telefonicznie (nr tel. kom. 505-311-533, 503-045-518 lub 606-855-951)

w terminie do dnia 18.08.2019 r.

W razie wolnych miejsc, na kręgielni od godz. 11.00 przyjmowane będą zapisy do udziału w zawodach.

W zgłoszeniu należy podać: Nazwisko i imię, PESEL, adres zamieszkania i ewentualnie stopień niepełnosprawności.

Regulamin rozgrywek, harmonogram zawodów i oświadczenie uczestnika zawodów zostaną ogłoszone w terminie późniejszym na stronie internetowej Klubu: http/www.jacwing.suwalki.pl.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w zawodach zostanie podana do wiadomości zainteresowanych na stronie internetowej Klubu w dniu 22 sierpnia 2019 r.

Zawody w bowlingu rozpoczną się rozgrzewką o godz. 11.30 w dniu 24 sierpnia 2019 r.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA!

Zawody są nie ubezpieczone. Każdy bierze udział w rozgrywkach bowlingowych na własną odpowiedzialność i ryzyko.

Warunkiem startu w zawodach bowlingowych jest złożenie przez zawodnika oświadczenia, że jest świadomy zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w zawodach bowlingowych oraz, że jego stan zdrowia pozwala na udział w tych zawodach.

W razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w zawodach bowlingowych, zawodnik obowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.

System i zasady gry określa regulamin zawodów.

4.1 Regulamin Otwarty Integracyjny Turniej w Bowlingu Mieszkańców Suwałk

4.2 Program Otwartego Integracyjnego Turnieju w Bowlingu Mieszkańców Suwałk

Zakończenie zawodów bowlingowych – godz. 17.10: ogłoszenie wyników, wręczenie statuetek, drobnych upominków i dyplomów.

Zawody finansowane są ze środków:

– Urzędu Miasta Suwałki,

– ze środków własnych Klubu.

Serdecznie zapraszamy.

16 lipca, 2019 9:48