Zwiększ czcionkę

TURNIEJE

Klub Sportowy „Jaćwing” – Suwałki informuje, że organizuje dla osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych mieszkańców Suwałk i zaproszonych gości zamieszkałych na terenie kraju zawody sportowo -rekreacyjne p.n. „Otwarty Integracyjny Turniej w bowlingu Mieszkańców Suwałk”.

W zawodach prawo startu mają osoby niepełnosprawne z tytułu różnych schorzeń i pełnosprawni mieszkańcy Suwałk, którzy zgłoszą się do udziału w imprezie sportowej. 

 

Zawody w bowlingu odbędą się w dniu 23.09.2023 (sobota) i zostaną przeprowadzone na kręgielni MK Bowling, przy ul. Dwernickiego 15 w Suwałkach.

 

Rozgrywki w bowlingu rozpoczną się o godz. 9:00

Osoby zgłoszone do udziału w zawodach powinny zgłosić się co najmniej na 20 minut przed rozpoczęciem rozgrywek.

 

Chętni do udziału w imprezie sportowo-rekreacyjnej powinni zgłosić swój udział:

-na kręgielni wpisując się na listę która znajduje się w recepcji kręgielni

– e-mailem: ks.jacwing.suwalki@gmail.com

– telefonicznie (nr tel. Kom. 503-045-518

 w terminie do dnia 22.09.2023r.

W razie wolnych miejsc w dniu przeprowadzania zawodów, na kręgielni od godz. 8:45 przyjmowane będą zapisy do udziału w zawodach.

 

W zgłoszeniu należy podać: Nazwisko i imię, adres zamieszkania, ewentualnie stopień niepełnosprawności i przynależność do organizacji pozarządowej lub klubu sportowego.

 

Regulamin rozgrywek, program zawodów, klauzula RODO  i oświadczenie uczestnika zawodów zostały ogłoszone na stronie internetowej Klubu: hpp/www.jacwing.suwalki.pl.

 

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w zawodach zostanie podana do wiadomości zainteresowanych na stronie internetowej Klubu w dniu 22września 2023

Zawody w bowlingu rozpoczną się rozgrzewką o godz.9:00 w dniu 23.09.2023

 

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

            UWAGA!

 

Zawody są nie ubezpieczone. Każdy bierze udział w rozgrywkach bowlingowych na własną odpowiedzialność i ryzyko.

 

Warunkiem startu w zawodach bowlingowych jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i złożenie przez zawodnika oświadczenia, że jest świadomy zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w zawodach bowlingowych oraz, że jego stan zdrowia pozwala na udział w tych zawodach.

W razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w zawodach bowlingowych, zawodnik obowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.

 

System i zasady gry określa regulamin zawodów.

 

Zakończenie zawodów bowlingowych – godz. 15 ogłoszenie wyników, wręczenie statuetek,.

 

Zawody finansowane są ze środków:

– ze środków własnych Klubu.

-sponsorzy

           

Serdecznie zapraszamy.

 

 

Koordynator zawodów ANDRZEJ ŚWITAJ