Dokumenty

  1. Instrukcja w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  2. Deklaracja Członkowska Klubu Sportowego
  3. Dane osobowe - oświadczenie zgoda na ich wykorzystywanie
  4. Badania kwalifikacyjne - kręgle