Zwiększ czcionkę

Informacje ogólne

Klub Sportowy „JAĆWING” – SUWAŁKI powstał na Zebraniu Założycielskim w dn. 20 maja 1999 r. Do Krajowego Rejestru Sądowego został wpisany w dn. 24 września 2001 r. pod numerem KRS 0000046079, posiada osobowość prawną. Jest on Stowarzyszeniem i posiada status Organizacji Pożytku Publicznego od 28 grudnia 2007 r. nie prowadzącym działalności gospodarczej.
Klub jest organizacją non profit i opiera swą działalność głównie na pracy społecznej członków, prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego na rzecz osób niewidomych i słabowidzących – dorosłych jak i dzieci zamieszkałych w Polsce północno-wschodniej na terenie powiatów: Grodzkiego – Suwałki i Ziemskich: Augustowskiego, Sejneńskiego i Suwalskiego.
Korzystamy ze środków finansowych pochodzących z: Ministerstwa Sportu – Departament Sportu Powszechnego, funduszy specjalnych PFRON, środków administracji lokalnej – Urząd Miejski oraz prywatnych sponsorów.
Za każdy gest wspomagający naszą działalność finansowo, bądź w inny sposób wszystkim ofiarodawcom serdecznie z góry dziękujemy.

Klub zrzesza osoby z dysfunkcją narządu wzroku w stopniu znacznym, umiarkowanym jako Członków zwyczajnych oraz sympatyków jako członków nadzwyczajnych i wspierających. Jesteśmy grupą osób w różnym wieku, o różnym wykształceniu i różnych zainteresowaniach. Łączy nas inwalidztwo wzroku oraz chęć uprawiania sportu, turystyki i rekreacji.
W chwili obecnej klub liczy 64 członków. Nasi członkowie czynnie uczestniczą w sekcjach sportowych odnosząc sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej. Dla wielu naszych członków czynne uczestnictwo w treningach i zawodach sportowych jest jedyną formą rehabilitacji społecznej i rozrywki. Nasz Klub Sportowy jest aktywnym uczestnikiem ogólnopolskich struktur.