Zwiększ czcionkę

Regulamin turnieju bowlingowego XXV-lecia Klubu Sportowego „Jaćwing” Suwałki

postanowienia ogólne

  1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki rozgrywek ,zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w turnieju a także obowiązki Organizatora

  2. Organizatorem Turnieju Integracyjnego jest Klub Sportowy „Jaćwing” Suwałki zwany dalej organizatorem

  3. Turniej będzie rozgrywany w dniach 03-08.06.2024r. Turniej rozpocznie się grami eliminacyjnymi które zostaną rozegrane w dniach 3-6 06 .2024 w godzinach 17:00-19:00 w MK Bowling na terenie CH Plaza w Suwałkach ul.Gen.J.Dwernickiego 15.

  4. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwać będzie organizator.

  5. Organizator przewiduje maksymalnie 5 zawodników na parze torów łącznie 20 uczestników w każdym bloku eliminacyjnym łącznie 80 zawodników turnieju

  6. Zapisy odbywać się będą przez internet na stronie klubu

Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikami turnieju mogą być zarówno zawodnicy profesjonalni amatorzy jak i pozostali entuzjaści gry w bowling

2.Warunkiem wzięcia udziału w Turnieju jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz uiszczenie opłaty wpisowe

Formuła Rozgrywek

1. Zawodnicy powinni zgłosić się na turniej najpóźniej na 20 minut przed rozpoczęciem turnieju. Do turnieju nie zostaną dopuszczone osoby nietrzeźwe

  1. Gry eliminacyjne rozpoczną się 10 minutową rozgrzewką następnie zostanie rozegrane 6 gier na parze torów systemem cross line po rozegraniu trzech gier zawodnicy przejdą o jedną parę torów w prawo. Zawodnicy mogą wziąć udział w każdej grze eliminacyjnej. Za każdą grę obowiązuje opłata wpisowa za pierwszą 120 zł za następne 100 zł. Płatne do organizatora przed rozpoczęciem gry .W dniu 8.06.2024 o godzinie 11:15 zostanie rozegrane desperado opłata 50 zł

  2. Do następnej rundy przechodzi 11 zawodników z najlepszymi wynikami (wynik + handicap). Dwóch najlepszych zawodników desperado oraz 11 zawodników z turnieju osób niewidomych i słabowidzących rozegranego w dniach 6-8.06.2024r łącznie 24 zawodników.

  3. Runda finałowa zostanie rozegrana w dniu 08.06.2024r po desperado ok godziny 12.W pierwszej rundzie zostaną rozegrane dwie gry ośmiu zawodników z najsłabszym wynikiem odpadnie pozostałych 16 rozegra dwie gry po których pozostanie 8 zawodników którzy znowu rozegrają po dwie gry .W finale zagra czterech zawodników systemem eliminacji , po każdej grze odpada najsłabszy zawodnik .

Handicapy

Organizator przewiduje przyznanie handicapu

Do każdej gry doliczony będzie handicap według następujących kryteriów :

Niepełnosprawni 10 pkt

kobiety 5 pkt

zawodnicy 60+ – 5 pkt

Za nieprzestrzeganie regulaminu oraz zasad gry fair play możliwa jest dyskwalifikacja zawodnikaNAGRODY

Tradycyjnie zawodnicy którzy zajęli miejsca od 1 do 3 otrzymają puchary puchar również otrzyma najlepsza zawodniczka i najlepszy zawodnik niepełnosprawnych oprócz tego dla zawodników którzy zajęli miejsca 1-8 przewidziane są nagrody pieniężne uzależnione od ilości zawodników biorących udział minimum 40

1 miejsce -1000zł

2 miejsce – 750 zł

3 miejsce – 500 zl

4 miejsce – 300zł

5 miejsce- 200zł

6 miejsce – 120zł

7 miejsce – 120zł

8 miejsce – 120zł

najlepsza osoba niepełnosprawna 200 zł

najlepsza kobieta 200 zł

Przepisy organizacyjne,

Zawodnicy biorący udział w turnieju zobowiązani są wykonywać polecenia organizatora oraz sługi technicznej w kwestiach organizacyjnych i porządkowych

Na kręgielni obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia na tory .Wszelkie nieprawidłowości należy zgłaszać obsłudze technicznej. Grać możny tylko w obuwiu bowling owym

Przepisy porządkowe turnieju

Zawodnicy mają całkowity zakaz ingerowania w wynik gry poprzez jego zmianę na konsoli ,usuwanie przeszkód technicznych samowolne rozstrzyganie kwestii spornych . W każdym z takich przypadków należy powiadomić obsługę techniczną lub organizatora zawodów.

W kwestiach dotyczący korzystania z kręgielni obowiązuje regulamin kręgielni Nieprzestrzeganie tego regulaminu grozi dyskwalifikacją zawodnika.

Wszelkie protesty należy zgłaszać niezwłocznie .Spór rozstrzyga organizator kierując się regulaminem zawodów. Od decyzji nie przysługuje odwołanie.

Postanowienia końcowe

W przypadku pojawienia się nieprzewidzianych okoliczności Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu o czym zawodnicy zostaną poinformowani przed rozpoczęciem rozgrywek

Dane osobowe gromadne i przechowywane są prze organizatora wyłącznie w celu realizacji potrzeb organizacyjnych.

Administratorem danych osobowych jest organizator

Poprzez akceptację regulaminu uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku radiofotografii imienia i nazwiska w socjal mediach oraz na stronie internetowe klubu co ma związek z publikacją wyników

Uczestnik ma prawo do wglądu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawienia

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu i wprowadzania istotnych zmian w formule rozgrywek