Zwiększ czcionkę

Cele

Celem działania Klubu jest rozwijanie i upowszechnianie kultury fizycznej, rehabilitacji, turystyki i czynnego wypoczynku w środowisku inwalidów wzroku. Klub realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 • umożliwienie zainteresowanym zrzeszania się w Klubie oraz jego jednostkach organizacyjnych i korzystania w pierwszej kolejności ze wszystkich form jego działalności.
 • objęcie swoją działalnością najszerszych rzesz osób niepełnosprawnych z tytułu wad wzroku, w tym również młodzieży do lat szesnastu.
 • Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki w środowisku niewidomych i słabowidzących w zakresie sportu i turystyki:
  • warcaby sześćdziesiąt cztery i sto polowe, Szachy, bowling, kręgle, strzelectwo,
  • turystyka piesza.
 • Organizowanie zawodów sportowych i imprez w zakresie kultury fizycznej, rehabilitacji, turystyki i czynnego wypoczynku.
 • kształcenie i doskonalenie społecznych i zawodowych kadr Klubu.
 • współdziałanie z organizacjami i instytucjami państwowymi społecznymi w zakresie kultury fizycznej i turystyki.
 • Opieka nad wybijającymi się sportowcami i powoływanie kadry sportowej środowiska.
 • Nawiązywanie i utrzymywanie krajowych i międzynarodowych kontaktów sportowych, kulturalnych, turystycznych i innych zgodnych z działalnością statutową.