Zwiększ czcionkę

REGULAMIN Imprezy „Poznajemy historię i walory lecznicze miasta Gołdap”.

REGULAMIN

Imprezy turystyczno-rekreacyjnej

p.n. „Poznajemy historię i walory lecznicze miasta Gołdap”.

 

 1. Organizator imprezy turystyczno-rekreacyjnej: Klub Sportowy „Jaćwing” – Suwałki.

 

 1. Kierownik rajdu: Roman Wrześniewski.

 

 1. Finansowanie: Impreza turystyczno-rekreacyjna finansowana jest ze środków:

– Urzędu Miasta Suwałki,

– z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozyskanych za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach,

– ze środków własnych Klubu.

 

 1. Cel rajdu:

– Popularyzacja czynnego wypoczynku i turystyki pieszej;

– Poznanie walorów turystycznych, przyrodniczych, kulturalnych i leczniczych miejscowości Gołdap;

– zaprezentowanie możliwości środowiska osób niepełnosprawnych w zakresie turystyki pieszej;

– pobudzenie osób niepełnosprawnych do aktywnego spędzania wolnego czasu, uprawiania turystyki i poznawania historii Ziemi Gołdapskiej;

– rekreacja, wypoczynek i integracja;

– rozwijanie aktywnego uczestnictwa w kulturze osób niepełnosprawnych na przykładzie różnych form plenerowych.

 

 1. Miejsce i termin:

Impreza turystyczno-rekreacyjna odbędzie się w dniach; 02-03.09.2017 r. w miejscowości Gołdap.

 

 1. Warunki uczestnictwa:
 2. W imprezie turystyczno- rekreacyjnej mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne pełnoletnie wraz z niezbędnymi opiekunami-przewodnikami. Trasa marszu nie wymaga specjalnego przygotowania kondycyjnego.
 3. Uczestnicy winni zaopatrzyć się w niezbędny ekwipunek przystosowany do potrzeb turystyki pieszej.
 4. Uczestnik w dniach imprezy turystyczno-rekreacyjnej powinien być sprawny fizycznie i posiadać doświadczenie w uprawianiu turystyki pieszej.
 5. Wszystkich uczestników imprezy turystyczno-rekreacyjnej obowiązuje stosowanie się do wskazań kierownictwa rajdu, zachowanie koleżeńskiej atmosfery, przestrzeganie przepisów o ochronie przyrody, oraz zakaz spożywania alkoholu i innych środków odurzających.

 

 1. Organizator na czas trwania imprezy turystyczno-rekreacyjnej ubezpieczy uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

 1. Koszty przejazdu do miejsca zbiórki i z powrotem pokrywają uczestnicy we własnym zakresie.

 

 1. Organizator zapewnia:

– nocleg z 02/03.09.2017 r. w pokoju 2 lub 3 osobowym;

– całodzienne wyżywienie od obiadu w dniu 02.09.2017 r. do śniadania i suchy prowiant w dniu 03.09.2017 r.;

– moc wrażeń.

 

 1. Program imprezy turystyczno- rekreacyjnej;

Impreza turystyczno-rekreacyjna rozpocznie się w Suwałkach i zostanie przeprowadzona w mieście Gołdap i okolicy. Zakończenie imprezy nastąpi w na dworcu PKS w miejscowości Gołdap. Jest to dwudniowa impreza turystyczno-rekreacyjna dla 25 osób, w tym 18 osób niepełnosprawnych i 7 opiekunów. W sobotę o godzinie 08.00 uczestnicy pojadą wynajętym autobusem do Gołdapi do miejsca zakwaterowania, gdzie pozostawią bagaże i zostaną zakwaterowani na nocleg. Przed zwiedzaniem tej miejscowości na krótkim spotkaniu z uczestnikami, organizator zapozna w/w z regulaminem, harmonogramem dziennym zajęć i przypomni uczestnikom o zasadach poruszania się w grupie po drogach publicznych i po mieście. W pierwszym dniu zajęć do obiadu uczestnicy zwiedzą Muzeum Ziemi Gołdapskiej oraz wraz z przewodnikiem najważniejsze zabytki miasta: Konkatedrę, Kościół św. Leona, Wierzę Ciśnień z punktem widokowym, zegar słoneczny, pomnik Kanta i jelenia Romińskiego symbolu Gołdapi. Po obiedzie grupa pójdzie na Piękną Górę, z której uczestnicy oglądać będą okolice i zapoznają się z atrakcjami tam oferowanymi. Wieczorem zostanie zorganizowane ognisko, przy którym czytane będą legendy i podania ludowe mówiące o tych okolicach oraz śpiewane będą piosenki.

Następnego dnia w niedzielę po śniadaniu przed wyruszeniem do sanatoryjnej części miasta organizator spotka Się z uczestnikami i omówi zakres działania sanatorium oraz wpływ tężni solankowych i wód mineralnych na zdrowie. Po tym spotkaniu wyruszą na drugi etap rajdu. Z ośrodka pójdą do części sanatoryjnej miasta, gdzie odwiedzą tężnie solankowe, pijalnie wód a chętni będą mogli wejść na taras tężni, skorzystać z seansu w grocie solnej lub w mini tężni. Z dworca PKS około godz. 15.00 uczestnicy wyjadą z Gołdapi autobusem PKS wrócą do Suwałk.

Trasa rajdu jest urozmaicona. Teren jest pofałdowany, pełen wzniesień i dolin z pięknymi widokami.

 

 1. Przebieg imprezy turystyczno-rekreacyjnej:
 2. uczestnicy rajdu spotykają się w dniu 02.09.2017 r. o godzinie 08.00 na parkingu przy III Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Noniewicza w Suwałkach skąd wynajętym autobusem pojadą do miejscowości Gołdap do miejsca zakwaterowania.
 3. baza rajdu czynna będzie od godziny 07.00 w dniu 02.09.2017 r. do Godziny 17.00 w dniu 03.09.2017 r. nr tel. Kom. 505-311-533.
 4. odprawa uczestników odbędzie się przed rozpoczęciem zwiedzania Muzeum Ziemi Gołdapskiej w miejscu zakwaterowania około godz. 09.45.
 5. samowolne zmienianie trasy lub odłączanie się od zespołu jest niedopuszczalne.
 6. wyjazd uczestników autobusem PKS z miejscowości Gołdap do miejsca zamieszkania w dniu 03.09.2017 r. nastąpi około godz. 15.00.

 

 1. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.

 

 1. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 1. Organizator nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe w czasie trwania imprezy turystyczno-rekreacyjnej, zarówno wobec uczestników rajdu jak i osób trzecich.

 

 1. Wszystkie zasady dotyczące rajdu przekazane zostaną uczestnikom na odprawie.

 

 1. Dopuszcza się korzystania z drogi ( w mieście i poza miastem) w przypadku braku pobocza na zasadach określonych w kodeksie drogowym. Przy przekraczaniu jezdni (drogi) opiekunowie-przewodnicy osób niepełnosprawnych zabezpieczają przejście, zatrzymując ruch i przeprowadzają całą grupę na drugą stronę jezdni.

 

 1. Przemieszczamy się całą grupą, bez oddalania się bez zezwolenia kierownika rajdu. Poruszamy się po prawej stronie jezdni, zwartą grupą.

 

 1. Tempo marszu nadaje przewodnik i jest ono dostosowane do tempa najsłabszego uczestnika rajdu.

 

 1. Czas i miejsce odpoczynków oraz posiłków wyznacza kierownik imprezy turystyczno-rekreacyjnej. odpoczynek należy organizować w miejscu bezpiecznym; na parkingu, łące, polanie itp.

 

 1. Przed wyruszeniem należy omówić trasę marszu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia, zaplanować bezpieczne miejsca postoju na odpoczynek posiłek.

 

 1. Można zbierać pamiątki i fotografować przebieg wycieczki.

 

 1. Apel organizatora:
 2. Szanujemy przyrodę nie hałasujemy, dbamy o czystość o porządek.
 3. Wszyscy przestrzegamy przepisów bezpieczeństwa, przepisów ruchu drogowego i zachowujemy ostrożność w miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo.
 4. Nie zbaczamy z wyznaczonego szlaku.
 • .
 1. Nieprzestrzeganie regulaminu imprezy turystyczno-rekreacyjnej powoduje wykluczenie z rajdu.

 

 1. Postanowienia końcowe:
 2. uczestników obowiązuje posiadanie odpowiedniego ubioru i ekwipunku, przestrzeganie Karty Turysty, przepisów ruchu drogowego i przeciwpożarowych oraz stosowanie się do postanowień organizatora.
 3. rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
 4. uczestnicy rajdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność, a organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia losowe zaistniałe podczas imprezy.
 5. interpretacja regulaminu należy do organizatora i jest ostateczna.

 

 

Suwałki dn. 16.08.2017 r.

23 sierpnia, 2017 18:45