Zwiększ czcionkę

OTWARTY INTEGRACYJNY TURNIEJ W BOWLINGU, SUWAŁKI 14 MAJA 2016 R.

 

KOMUNIKAT

OTWARTEGO INTEGRACYJNEGO TURNIEJU W BOWLINGU

 

 

Klub Sportowy „Jaćwing” – Suwałki informuje, że organizuje dla osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych zamieszkałych na terenie kraju zawody sportowo -rekreacyjne p.n. „Otwarty Integracyjny Turniej w bowlingu”.

Impreza rekreacyjno-sportowa odbędzie się w dniu 14 maja 2016 r. (sobota) i zostanie przeprowadzona na kręgielni PINK Bowling & Club – Suwałki, przy ul. Dwernickiego 15 w Suwałkach.

Rozgrywki w bowlingu rozpoczną się o godz. 09.30 a otwarcie zawodów odbędzie się o godz. 11.15.

Osoby zgłoszone do udziału w zawodach powinny zgłosić się co najmniej na 30 minut przed rozpoczęciem rozgrywek.

Chętni do udziału w imprezie sportowo-rekreacyjnej, powinni zgłosić swój udział w siedzibie Klubu (Suwałki ul. Pułaskiego 26A w poniedziałek, środa od godz. 09.30 do godz. 12.30), e-mailem: ks.jacwing.suwalki@gmail.com lub telefonicznie (nr tel. Kom. 505-311-533 lub 503-045-518) w terminie do dnia 10.05.2016 r.

 

Organizacje Pozarządowe wchodzące w skład Federacji Organizacji Pozarządowych Razem mogą zgłosić udział w zawodach za pośrednictwem Federacji. Zgłoszenia należy dokonać do dnia 09 maja 2016 r. na adres Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT ul. Noniewicza 91, 16-400 Suwałki  e-mail: pryzmat@pryzmat.org.pl, tel. 087/ 565 02 58.

W zgłoszeniu należy podać: Nazwisko i imię, PESEL, adres zamieszkania i ewentualnie stopień niepełnosprawności.

Ogłoszenie o zawodach, regulamin rozgrywek, harmonogram zawodów i oświadczenie uczestnika zawodów zostały ogłoszone na stronie internetowej Klubu: hpp/www.jacwing.suwalki.pl.

Wstępne bloki startowe, z podaniem godziny startu w zawodach zostaną podane do wiadomości zainteresowanych na stronie internetowej Klubu w dniu 12 maja 2016 r.

 

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

UWAGA!

 

Zawody są nie ubezpieczone. Każdy bierze udział w rozgrywkach bowlingowych na własną odpowiedzialność i ryzyko.

 

Warunkiem startu w zawodach bowlingowych jest złożenie przez zawodnika oświadczenia, że jest świadomy zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w zawodach bowlingowych oraz, że jego stan zdrowia pozwala na udział w tych zawodach.

W razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w zawodach bowlingowych, zawodnik obowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.

 

System i zasady gry określa regulamin zawodów.

 

Program, Regulamin zawodów i oświadczenie uczestnika zawodów bowlingowych w załączniku.

 

Serdecznie zapraszamy.

Program Otwartego Integracyjnego Turnieju w Bowlingu

Regulamin Otwartego Integracyjnego Turnieju w Bowlingu

Oświadczenie uczestnika zawodów

3 kwietnia, 2016 18:28