Zwiększ czcionkę

OTWARTY INTEGRACYJNY TURNIEJ W BOWLINGU MIESZKAŃCÓW SUWAŁK, 27.10.2018R.

KOMUNIKAT

OTWARTEGO INTEGRACYJNEGO TURNIEJU W BOWLINGU MIESZKAŃCÓW SUWAŁK

 

Polski Związek Kręglarski Sekcja Niepełnosprawnych w Bowlingu i Klub Sportowy „Jaćwing” – Suwałki informują, że organizują dla osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych mieszkańców Suwałk i zaproszonych gości zamieszkałych na terenie kraju zawody sportowe p.n. „Otwarty Integracyjny Turniej w bowlingu Mieszkańców Suwałk”.
Zawody zostały objęte Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Suwałk.
Impreza sportowa odbędzie się w dniu 27 października 2018 r. (sobota) i zostanie przeprowadzona na kręgielni MK Bowling, przy ul. Dwernickiego 15 w Suwałkach. W zawodach udział wezmą osoby niewidome i słabowidzące finaliści Pucharu Polski w Bowlingu i mieszkańcy Suwałk, którzy zgłoszą się do udziału w imprezie sportowej.
Rozgrywki w bowlingu rozpoczną się o godz. 14.30 a otwarcie zawodów odbędzie się o godz. 14.20. Osoby zgłoszone do udziału w zawodach powinny zgłosić się co najmniej na 30 minut przed rozpoczęciem rozgrywek.
Chętni do udziału w imprezie sportowo-rekreacyjnej, powinni zgłosić swój udział:
– w siedzibie Klubu (Suwałki ul. Pułaskiego 26A w poniedziałek, czwartek od godz. 09.30 do godz. 12.30),

e-mailem: ks.jacwing.suwalki@gmail.com

lub telefonicznie (nr tel. Kom . 503 045 518 w terminie do dnia 25.10.2018 r.
W zgłoszeniu należy podać: Nazwisko i imię, adres zamieszkania i ewentualnie stopień niepełnosprawności.
Regulamin rozgrywek, harmonogram zawodów i oświadczenie uczestnika zawodów zostaną ogłoszone:
– na stronie internetowej Klubu Sportowego „Jaćwing” – Suwałki: hpp/www.jacwing.suwalki.pl.

 

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w zawodach zostanie podana do wiadomości zainteresowanych:
– na stronie internetowej Klubu w dniu 26 października 2018 r.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

UWAGA!
Zawody są nie ubezpieczone. Każdy bierze udział w rozgrywkach bowlingowych na własną odpowiedzialność i ryzyko.
Warunkiem startu w zawodach bowlingowych jest złożenie przez zawodnika oświadczenia, że jest świadomy zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w zawodach bowlingowych oraz, że jego stan zdrowia pozwala na udział w tych zawodach. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w zawodach bowlingowych, zawodnik obowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.
System i zasady gry określa regulamin zawodów.
Serdecznie zapraszamy.

REGULAMIN

PROGRAM

 

22 października, 2018 9:10