Zwiększ czcionkę

OTWARTY INTEGRACYJNY TURNIEJ W BOWLINGU, 6 MAJA 2017 R.

KOMUNIKAT

 

OTWARTEGO INTEGRACYJNEGO TURNIEJU W BOWLINGU

 

 

Klub Sportowy „Jaćwing” – Suwałki informuje, że organizuje dla osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych mieszkańców Suwałk i zaproszonych gości zamieszkałych na terenie kraju zawody sportowo -rekreacyjne p.n. „Otwarty Integracyjny Turniej w bowlingu”.

 

Impreza rekreacyjno-sportowa odbędzie się w dniu 06 maja 2017 r. (sobota) i zostanie przeprowadzona na kręgielni MK Bowling, przy ul. Dwernickiego 15 w Suwałkach.

 

Rozgrywki w bowlingu rozpoczną się o godz. 09.00 a otwarcie zawodów odbędzie się o godz. 11.10.

Osoby zgłoszone do udziału w zawodach powinny zgłosić się co najmniej na 30 minut przed rozpoczęciem rozgrywek.

 

Chętni do udziału w imprezie sportowo-rekreacyjnej, powinni zgłosić swój udział w siedzibie Klubu (Suwałki ul. Pułaskiego 26A w poniedziałek, czwartek od godz. 09.30 do godz. 12.30), e-mailem: ks.jacwing.suwalki@gmail.com lub telefonicznie (nr tel. Kom. 505-311-533 lub 503-045-518) w terminie do dnia 02.05.2017 r.

 

Organizacje Pozarządowe wchodzące w skład Federacji Organizacji Pozarządowych Razem mogą zgłosić udział w zawodach za pośrednictwem Federacji. Zgłoszenia należy dokonać do dnia 01 maja 2017 r. na adres(Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT ul. Noniewicza 91, 16-400 Suwałki  e-mail: pryzmat@pryzmat.org.pl, tel. 087/ 565 02 58.)

 

W zgłoszeniu należy podać: Nazwisko i imię, PESEL, adres zamieszkania i ewentualnie stopień niepełnosprawności.

 

regulamin rozgrywek, harmonogram zawodów i oświadczenie uczestnika zawodów zostaną ogłoszone w terminie późniejszym na stronie internetowej Klubu: hpp/www.jacwing.suwalki.pl.

 

Wstępne bloki startowe, z podaniem godziny startu w zawodach zostaną podane do wiadomości zainteresowanych na stronie internetowej Klubu w dniu 04 maja 2017 r.

 

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

UWAGA!

 

Zawody są nie ubezpieczone. Każdy bierze udział w rozgrywkach bowlingowych na własną odpowiedzialność i ryzyko.

 

Warunkiem startu w zawodach bowlingowych jest złożenie przez zawodnika oświadczenia, że jest świadomy zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w zawodach bowlingowych oraz, że jego stan zdrowia pozwala na udział w tych zawodach.

W razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w zawodach bowlingowych, zawodnik obowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.

 

System i zasady gry określa regulamin zawodów.

 

Zawody finansowane są ze środków:

– Urzędu Miasta Suwałki,

– ze środków własnych Klubu.

 

Serdecznie zapraszamy.

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA ZAWODÓW

PROGRAM OTWARTEGO INTEGRACYJNEGO TURNIEJU W BOWLINGU

REGULAMIN OTWARTEGO INTEGRACYJNEGO TURNIEJU W BOWLINU

28 marca, 2017 20:34