Zwiększ czcionkę

Komunikat Końcowy Otwartego Integracyjnego Turnieju Bowlingowego w Suwałkach, 14 maja 216 r.

                                                                                              Suwałki dn. 14.05.2016 r.

Komunikat końcowy imprezy sportowo-rekreacyjnej p.n.

„Otwarty Integracyjny Turniej w Bowlingu”

przeprowadzonej w dniu 14.05.2016 r. w Suwałkach

Klub Sportowy „Jaćwing” – Suwałki w dniu 14.05.2016 r. zorganizował imprezę sportowo-rekreacyjną p.n. „Otwarty Integracyjny Turniej w Bowlingu” na Kręgielni PINK Bowling & Club – Suwałki ul. Dwernickiego 15 w Suwałkach.

Do udziału w zawodach w bowlingu zgłosiło się 70 osób i zostały one dopuszczone przez organizatora do udziału w rozgrywkach. Jednak nie wszyscy z nich w dniu przeprowadzania zawodów zgłosili się do gry. Uczestnicy zostali podzieleni na 3 bloki :w bloku 1 grało 20 osób, w bloku 2 grały 23 osoby a w bloku 3 grało 14 osób. Od godz. 09.00 na kręgielni były wykonywane czynności przygotowujące do przeprowadzenia zawodów: zapisy, sprawdzanie list obecności itp.. W tym czasie sędzia zawodów P. Łukasz Kardel sprawdził listę osób zgłoszonych do gry. Z uwagi na to, że nie wszyscy zgłoszeni uczestnicy zgłosili się do gry zakwalifikowano osoby chętne obecne na kręgielni. Następnie sędzia zawodów przedstawił regulamin zawodów oraz objaśnił zasady gry. O godz. 09.30 zawodnicy rozpoczęli rozgrzewkę. Blok pierwszy rozpoczął gry o godz. 09.50. Grało 20 osób. Wszyscy zawodnicy rozegrali po trzy gry. Blok 1  zakończył rozgrywki o godz. 11.10. Bezpośrednio po zakończeniu gry przez pierwszy blok nastąpiło o godz. 11.15 otwarcie turnieju. Bezpośrednio po tym wydarzeniu sędzia zawodów ogłosił wyniki, informując jednocześnie, że siedmiu zawodników, którzy uzyskali kolejno największą ilość punktów uzyskało prawo gry w jednej ósmej finału. Wyniki przedstawiają się następująco:

L.p. Nazwisko i imię Miejsce zam. / stowarzyszenie Tor Gra 1 Gra 2 Gra 3 Handicup Razem
1. Ruszewski Jarosław Suwałki CAS Pryzmat 1 97 116 111 Xx 324
2. Ruszewska Anna Suwałki CAS Pryzmat 1 125 103 121 30 379
3. Kamiński Józef Suwałki Uniwersytet III Wieku 1 83 72 62 Xx 217
4. Wysocka Kluczny Teresa Suwałki Uniwersytet III Wieku 2 95 120 76 30 322
5. Nowiczenko Jakub Suwałki Uniwersytet III Wieku 2 145 124 112 Xx 381
6. Przełomski Leonard Suwałki Uniwersytet III Wieku 2 44 76 57 Xx 177
7. Poświatowski Stanisław Suwałki Jaćwing 3 191 206 221 X 618
8. Grochowska Justyna Suwałki 3 43 78 93 30 244
9. Gubernat Sławomir Suwałki 3 103 100 84 Xx 287
10. Przełomiec Maciej Suwałki 4 58 76 96 Xx 230
11. Grochowski Mirosław Suwałki 4 75 126 116 Xx 317
12. Świtaj Andrzej Suwałki Jaćwing 4 176 128 134 Xx 438
13. Wilicka Julia Suwałki 5 83 95 64 30 272
14. Turczyński Edward Suwałki Jaćwing 5 131 119 150 Xx 400
15. Gubernat Wioletta Suwałki 5 86 78 84 30 270
16. Gubernat Lilla Suwałki 6 105 106 156 30 397
17. Perkowska Anna Suwałki PST Bajka 6 161 126 115 30 432
18. Duda Urszula Suwałki PST Bajka 6 141 85 91 30 347
19. Olkowski Piotr Suwałki PST Bajka 7 114 169 192 xx 475
20. Olkowska Joanna Suwałki PST Bajka 7 118 98 89 30 335
21. 7

 

 

Do jednej ósmej finału zakwalifikowali Się: Poświatowski Stanisław, Olkowski Piotr, Świtaj Andrzej, Perkowska Anna, Turczyński Edward, Gubernat Lilla i Nowiczenko Jakub.

Drugi blok rozpoczął grę o godz. 11:50. Przed rozpoczęciem gry zawodnicy zostali również zapoznani z regulaminem zawodów i zasadami gry, jak i odbyli rozgrzewkę przed główną grą. Blok 2 zakończył grę o godz. 13.50. Bezpośrednio po tym fakcie sędzia zawodów ogłosił wyniki, informując jednocześnie, że siedmiu zawodników, którzy uzyskali kolejno największą ilość punktów uzyskało prawo gry w jednej ósmej finału. Wyniki 2 bloku przedstawiają się następująco:

 

 

L.p. Nazwisko i imię Miejsce zam./ stowarzyszenie Tor Gra 1 Gra 2 Gra 3 Handicup Razem
1. Arciszewska Halina Suwałki PZERiI 1 63 75 54 30 222
2. Arciszewski Waldemar Suwałki PZERiI 1 92 67 84 Xx 243
3. Klekotko Barbara Suwałki PZERiI 1 74 128 72 30 304
4. Klekotko Paweł Suwałki PZERiI 1 76 87 83 Xx 246
5. Butkiewicz Jadwiga Suwałki PZERiI 2 102 74 80 30 286
6. Butkiewicz Ryszard Suwałki PZERiI 2 73 94 71 Xx 238
7. Huszcza Krzysztof Ełk, OKS WiM 2 102 168 136 Xx 406
8. Raczkowska Teresa Suwałki PZERiI 2 78 56 56 30 220
 9. 3
10 3
11. 3
12. 3
13. Żukowska Beata Suwałki ZHP 4 59 90 77 30 256
14. Naruszewicz Michał Suwałki ZHP 4 57 66 67 Xx 190
15. Leończyk Daniel Suwałki ZHP 4 76 35 71 Xx 182
16. Koman Aleksandra Suwałki ZHP 4 80 84 73 30 237
17. Jonio Marek Suwałki 5 132 151 146 Xx 429
18. Jonio Danuta Suwałki 5 97 72 68 30 267
19. Stankiewicz Ireneusz Suwałki Jaćwing 5 132 115 116 Xx 363
20. 5
21. Kosk Zofia Suwałki Jaćwing 6 127 84 94 30 335
22. Topolska Bożena Suwałki Jaćwing 6 53 86 88 30 220
23. Sowulewska Jadwiga Suwałki PZERiI 6 70 51 69 30 220
24. Putra Jan Suwałki PZERiI 6 106 97 87 X 290
25. Wosiak Ewa Suwałki SS Nadzieja 7 90 115 77 30 312
26. Dąbrowski Jerzy Suwałki 7 121 123 105 Xx 349
27. Żukowski Dariusz Suwałki Fundacja Art. SOS 7 88 51 69 Xx 208
28. Basiewicz Bożena Suwałki SS Nadzieja 7 74 76 72 30 252

 

Do jednej ósmej finału zakwalifikowali się: Jonio Marek, Huszcza Krzysztof, Stankiewicz Ireneusz, Dąbrowski Jerzy, Kosk Zofia, Wosiak Ewa, Klekotko Barbara.

 

 

Trzeci blok rozpoczął grę o godz. 14.25. Przed rozpoczęciem gry zawodnicy zostali również zapoznani z regulaminem zawodów i zasadami gry, jak i odbyli rozgrzewkę przed główną grą. Blok 2 zakończył grę o godz. 15.55. Bezpośrednio po tym fakcie sędzia zawodów ogłosił wyniki, informując jednocześnie, że siedmiu zawodników, którzy uzyskali kolejno największą ilość punktów uzyskało prawo gry w jednej ósmej finału. Wyniki 3 bloku przedstawiają się następująco:

 

 

L.p. Nazwisko i imię Miejsce zam. / stowarzyszenie Tor Gra 1 Gra 2 Gra 3 Handicup Razem
1. Masłowski Paweł Suwałki SSB 1 162 161 163 Xx 486
2. Chalecki Dariusz Suwałki Jaćwing, SSB 1 185 168 158 Xx 511
3. Żukowski Tomasz Suwałki, SSB 1 171 266 201 Xx 638
4. Zawadzki Józef Suwałki PZERiI, SSB 2 199 174 162 Xx 535
5. 2.
6. Żuchowska Krystyna Suwałki, SSB 2 125 171 154 30 477
7. 3
8. 3
9. 3
10. 4
11. 4
12. 4
13. Przezdemski Krystian Białystok 5 148 120 179 Xx 447
14. Drozdowski Rafał Białystok 5 139 141 144 Xx 424
15. Lipiński Sławomir Białystok 5 127 171 154 Xx 452
16. Raczkowski Sławomir Giby, SSB 6 147 196 193 Xx 536
17. Grzymkowski Krzysztof Szypliszki, SSB 6 203 216 167 Xx 586
18. Górski Wojciech Suwałki, SSB 6 204 186 186 Xx 576
19. Marcinkiewicz Marek Suwałki 7 70 84 83 Xx 237
20. Marcinkiewicz Miłosz Suwałki 7 88 93 96 Xx 277
21. Marcinkiewicz Mateusz Suwałki 7 81 116 112 Xx 309

Do jednej ósmej finału Zakwalifikowali się: Tomasz Żukowski, Sławomir Raczkowski, Krzysztof Grzymkowski, Wojciech Górski, Józef Zawadzki, Paweł Masłowski, Dariusz Chalecki

Gra w jednej ósmej finału rozpoczęła się o godz. 16.00 a zakończyła się o godz. 16.30. Udział wzięło 21 osób. Ta część zawodów rozgrywana była na 7 torach, po trzech zawodników na torze i rozegrali oni jedną grę. Siedmiu zawodników, którzy w tej grze zdobyli kolejno największą ilość punktów uzyskało prawo gry w ćwierćfinale.

Wyniki przedstawiają się następująco:

 

L.p. Imię i nazwisko Tor Gra Handicup Razem
1. Stanisław Poświatowski 1 141 Xx 141
2. Tomasz Żukowski 1 151 Xx 151
3. Krzysztof Huszcza 1 190 Xx 190
4. Piotr Olkowski 2 134 Xx 134
5. Marek Jonio 2 150 Xx 150
6. Sławomir Raczkowski 2 132 Xx 132
7. Andrzej Świtaj 3 185 Xx 185
8. Ireneusz Stankiewicz 3 128 Xx 128
9. Wojciech Górski 3 157 Xx 157
10. Anna Perkowska 4 94 10 104
11. Jerzy Dąbrowski 4 114 Xx 114
12. Krzysztof Grzymkowski 4 157 Xx 157
13. Edward Turczyński 5 150 Xx 150
14. Zofia Kosk 5 94 10 104
15. Józef Zawadzki 5 197 Xx 197
16, Lilla Gubernat 6 120 10 130
17. Ewa Wosiak 6 74 10 84
18. Paweł Masłowski 6 184 Xx 184
19. Jakub Nowiczenko 7 102 Xx 102
20. Barbara Klekotko 7 63 10 73
21. Dariusz Chalecki 7 146 -xx 146

 

 

Do ćwierćfinału zakwalifikowali się: Józef Zawadzki, Krzysztof Huszcza, Andrzej Świtaj, Paweł Masłowski, Krzysztof Grzymkowski, Wojciech Górski, Tomasz Żukowski

 

Ćwierćfinał został rozegrany – godz. 16.35-16.45.

Wyniki przedstawiają się następująco:

 

L.p. Imię i nazwisko Tor Gra Razem
1. Józef Zawadzki 1 166 166
2. Krzysztof Huszcza 2 162 162
3. Andrzej Świtaj 3 137 137
4. Paweł Masłowski 4 207 207
5. Krzysztof Grzymkowski 5 150 150
6. Wojciech Górski 6 118 118
7. Tomasz Żukowski 7 159 159

 

 

W/w zawodnicy rozegrali jedną grę i czterech z nich, którzy uzyskali kolejno największą ilość punktów uzyskało prawo gry w półfinale;

 

L.p. Nazwisko i Imię Ilość Punktów
1. Masłowski Paweł 207
2. Zawadzki Józef 166
3. Huszcza Krzysztof 162
4. Żukowski Tomasz 159

Półfinał zawodów został rozegrany w ten sposób, że zawodnicy rozegrali jedną grę: Pierwszy z czwartym i drugi z trzecim.

W Półfinale grali:

  1. Masłowski Paweł z Żukowskim Tomaszem,
  2. Zawadzki Józef z Huszczą Krzysztofem.

 

 

L.p. Nazwisko i Imię Ilość pkt.
1. Masłowski Paweł 165
2. Żukowski Tomasz 144

 

 

L.p. Nazwisko i Imię Ilość pkt.
1. Huszcza Krzysztof 146
2. Zawadzki Józef 201

 

Finał zawodów Rozgrywany był w ten sposób, że wygrywający grali o pierwsze i drugie miejsce w turnieju a pozostali dwaj zawodnicy o trzecie i czwarte miejsce.

O zwycięstwo w zawodach grali: Masłowski Paweł z Zawadzkim Józefem a o miejsce trzecie: Huszcza Krzysztof z Żukowskim Tomaszem.

Wyniki o miejsce pierwsze:

 

L.p. Nazwisko i Imię Ilość pkt.
1. Masłowski Paweł 157
2. Zawadzki Józef 176

 

 

L.p. Nazwisko i Imię Ilość pkt.
1. Huszcza Krzysztof 146
2. Żukowski Tomasz 170

 

Stowarzyszenie w rozgrywkach eliminacyjnych.

Wyniki przedstawiają się następująco:

 

L.p. Nazwa Średnia ilość pkt. Miejsce
1 Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutyczne „Bajka” 397,25 I
2. Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat 351,50 II
3. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów 311,22 III
4. Stowarzyszenie Spełniona Nadzieja 282 IV
5. Fundacja Art. SOS 278,50 V
6. Uniwersytet III Wieku 274,25 VI

 

 

Po zakończeniu rozgrywek sędzia zawodów ogłosił wyniki:

 

Zwycięzcy turnieju

 

 

Lp. Nazwisko i Imię Miejsce Stowarzyszenie
1 Zawadzki Józef I PZERiI SSB
2 Masłowski Paweł II SSB
3 Żukowski Tomasz III SSB
4 Huszcza Krzysztof IV OKS WiM

 

Pierwsze trzy osoby otrzymały statuetki a wszyscy biorący udział w rozgrywkach pamiątkowe dyplomy.

 

Statuetki zostały wręczone trzem osobom niepełnosprawnym, które zajęły najwyższe miejsca w turnieju tj.: Huszcza Krzysztof, Świtaj Andrzej i Chalecki Dariusz.

 

 

Sędzia ogłosił, że najlepszy wynik wśród grających kobiet osiągnęła pani Gubernat Lilla, która otrzymała statuetkę.

 

Najwyższą średnią ilość punktów osiągnęło Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutyczne Bajka i ono zdobyło puchar.

 

 

Po wręczeniu statuetek, drobnych upominków  i pamiątkowych dyplomów nastąpiło zakończenie imprezy sportowo-rekreacyjnej około godz. 17.45.

 

 

Podpis Sędziego zawodów;                     Koordynator Zawodów – Prezes Klubu Sportowego „Jaćwing” – Suwałki

Łukasz Kardel                                                           Roman Wrześniewski

 

15 maja, 2016 21:43