Zwiększ czcionkę

KOMUNIKAT 

 

OTWARTEGO INTEGRACYJNEGO TURNIEJU W BOWLINGU MIESZKAŃCÓW SUWAŁK

 

 

Klub Sportowy „Jaćwing” – Suwałki informuje, że organizuje dla osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych mieszkańców Suwałk i zaproszonych gości zamieszkałych na terenie kraju zawody sportowo -rekreacyjne p.n. „Otwarty Integracyjny Turniej w bowlingu Mieszkańców Suwałk”. 

W zawodach prawo startu mają osoby niepełnosprawne z tytułu różnych schorzeń i pełnosprawni mieszkańcy Suwałk, którzy zgłoszą się do udziału w imprezie sportowej.  

 

Zawody w bowlingu odbędą się w dniu 16 października 2021 r. (sobota) i zostaną przeprowadzone na kręgielni MK Bowling, przy ul. Dwernickiego 15 w Suwałkach.

 

UWAGA! W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce, planowany termin organizacji 

zawodów może ulec zmianie. Wszystkie informacje będą publikowane na stronie 

internetowej Klubu.

 

Rozgrywki w bowlingu rozpoczną się o godz. 11.30 a otwarcie zawodów odbędzie się o godz. 11.25. 

Osoby zgłoszone do udziału w zawodach powinny zgłosić się co najmniej na 30 minut przed rozpoczęciem rozgrywek.

 

Chętni do udziału w imprezie sportowo-rekreacyjnej powinni zgłosić swój udział: 

– e-mailem: ks.jacwing.suwalki@gmail.com 

– telefonicznie (nr tel. Kom. 505-311-533, 503-045-518 lub 606-855-951)

 w terminie do dnia 12.10.2021 r.

W razie wolnych miejsc w dniu przeprowadzania zawodów, na kręgielni od godz. 11.00 przyjmowane będą zapisy do udziału w zawodach.

 

W zgłoszeniu należy podać: Nazwisko i imię, adres zamieszkania, ewentualnie stopień niepełnosprawności i przynależność do organizacji.

 

Regulamin rozgrywek, program zawodów, klauzula RODO i oświadczenie uczestnika zawodów zostały ogłoszone na stronie internetowej Klubu: hpp/www.jacwing.suwalki.pl. 

 

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w zawodach zostanie podana do wiadomości zainteresowanych na stronie internetowej Klubu w dniu 15 października 2021 r.

Zawody w bowlingu rozpoczną się rozgrzewką o godz. 11.30 w dniu 16 października 2021 r.

 

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 UWAGA!

 

Zawody są nie ubezpieczone. Każdy bierze udział w rozgrywkach bowlingowych na własną odpowiedzialność i ryzyko.

 

Warunkiem startu w zawodach bowlingowych jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i złożenie przez zawodnika oświadczenia, że jest świadomy zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w zawodach bowlingowych oraz, że jego stan zdrowia pozwala na udział w tych zawodach. 

W razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w zawodach bowlingowych, zawodnik obowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.

 

System i zasady gry określa regulamin zawodów. 

 

Zakończenie zawodów bowlingowych – godz. 16.55: ogłoszenie wyników, wręczenie statuetek, drobnych upominków.

 

Zawody finansowane są ze środków:

– Urzędu Miasta Suwałki,

– ze środków własnych Klubu.

          

Regulamin 

Program 

Oświadczenie

Klauzula RODO

Zapraszamy

 

Koordynator zawodów Roman Wrześniewski

8 października, 2021 13:54