Zwiększ czcionkę

29.05.2019 R. – SEJMIK KLUBU SPORTOWEGO „JAĆWING” – SUWAŁKI

Rada Klubu Sportowego „Jaćwing” – Suwałki informuje, iż dnia 29.05.2019r. w Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT ul. Noniewicza 91 odbędzie się Sejmik Klubu Sportowego „Jaćwing” – Suwałki.

Poniżej znajdują sie linki do Porządku Obrad Sejmiku oraz do sprawozdań finansowych i merytorycznych za 2018r.

Zapraszamy.

 

1 Zaproszenie na Sejmik KS Jaćwing

2 Bilans KS Jaćwing 2018

3 Rachunek Zysków i Strat KS Jaćwing 2018

4 Informacja ogólna do sprawozdania KS Jaćwing -2018

5 Sprawozdanie Merytoryczne z Działalności KS Jaćwing 2018

6 Sprawozdanie Rady KS Jaćwing za okres 2015-2019

12 maja, 2019 15:33