Zwiększ czcionkę

REGULAMIN TURNIEJU INTEGRACYJNEGO 23.09.2023

Regulamin turnieju integracyjnego

Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki rozgrywek ,zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w turnieju a także obowiązki Organizatora

  2. Organizatorem Turnieju Integracyjnego jest Klub Sportowy „Jaćwing” Suwałki zwany dalej organizatorem

  3. Turniej będzie rozgrywany w dniu 23 września 2023 r. początek o godzinie 9:00 w MK Bowling na terenie CH Plaza w Suwałkach ul.Gen.J.Dwernickiego 15.

  4. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwać będzie organizator.

  5. Organizator przewiduje maksymalnie 5 zawodników na torze łącznie 40 uczestników turnieju decyduje kolejność zgłoszeń

  6. Zapisy odbywać się będą drogą telefoniczną lub bezpośrednio w recepcji kręgielni

Warunki uczestnictwa

1.Uczestnikami turnieju mogą być zarówno członkowie KS „Jaćwing” jak i pozostali entuzjaści gry w bowling

2.Warunkiem wzięcia udziału w Turnieju jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz uiszczenie opłaty wpisowe

Formuła Rozgrywek

! Zawodnicy powinni zgłosić się na turniej najpóźniej na 20 minut przed rozpoczęciem turnieju. Do turnieju nie zostaną dopuszczone osoby nietrzeźwe

  1. Turniej rozpocznie się 10 minutowa rozgrzewką .Następnie zawodnicy przystąpią do rundy eliminacyjnej składającej się z czterech gier. Do ćwierćfinału przechodzi 16 zawodników z najlepszymi wynikami rozegrają oni po dwie gry. Po dwóch zawodnikach na torach .Do rundy półfinałowej przechodzi 8 zawodników z najlepszymi wynikami po rundzie ćwierćfinałowej. W rundzie półfinałowej zawodnicy rozstawieni pojedynczo na torach rozegrają po dwie gry .do finałów zakwalifikuje się czterech zawodników z najlepszymi wynikami po rundzie półfinałowej. W rundzie finałowej zagra czterech najlepszych zawodników trzy gry po każdej grze odpada zawodnik z najmniejszą ilością punktów.

Handicapy

Organizator przewiduje przyznanie handicapu

Do każdej gry doliczony będzie handicap według następujących kryteriów :

Niepełnosprawni 10 pkt

kobiety 5 pkt

niepełnosprawne kobiety 15 pkt

seniorzy którzy ukończyli 60 lat 5 pkt

Za nieprzestrzeganie regulaminu oraz zasad gry fair play możliwa jest dyskwalifikacja zawodnika

 

NAGRODY

Zwycięzcy  z miejsc I-III orztymajaą statuetki oraz nagrody pieniężne których wysokość jest  uzależniona od ilości zawodniów biorących udział w turnieju , statuetki otrzymają również  :najlepsza zawodniczka turnieju i najlepszy zawodnik niepełnosprawny

Przepisy organizacyjne,

Zawodnicy biorący udział w turnieju zobowiązani są wykonywać polecenia organizatora oraz sługi technicznej w kwestiach organizacyjnych i porządkowych

Na kręgielni obowiązuje bezwzglądny zakaz wchodzenia na tory .Wszelkie nieprawidłowości należy zgłaszać obsłudze technicznej.Grać możny tylko w obuwiu bowlingowym

Przepisy porządkowe turnieju

Zawodnicy mają całkowity zakaz ingerowania w wynik gry poprzez jego zmianę na konsoli ,usuwanie przeszkód technicznych samowolne rozstrzyganie kwestii spornych . W każdym z takich przypadów należy powiadomić obsługę techniczną lub organizatora zawodów.

W kwestiach dotyczący korzystania z kręgielni obowiązuje regulamin kręgielni Nieprzestrzeganie tego regulaminu grozi dyskwalifikacją zawodnika.

Wszelkie protesty należy zgłaszać niezwłocznie .Spór rozstrzyga organizator kierując się regulaminem zawodów.Od decyzji nie przysługuje odwołanie.

Postanowienia końcowe

W przypadku pojawienia się nieprzewidzianych okoliczności Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu o czym zawodnicy zostaną poinformowani przed rozpoczęciem rozgrywek

Dane osobowe gromadone i przechowywane są prze organizatora wyłącznie w celu realizacji potrzeb organizacyjnych.

Administratorem danych osobowych jest organizator

Poprzez akceptcję regulaminu uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku tj.fotografii imienia i nazwiska w socjal mediach oraz na stronie internetowe jklubu co ma związek z publikacją wyników

Uczestnik ma prawo do wglądu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawienia

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu i wprowadzania istotnych zmian w formule rozgrywek